Zo werkt het gebruik van Netflix buiten je eigen huishouden (2023)

Zo werkt het gebruik van Netflix buiten je eigen huishouden (1)
 • Tips
 • Apps
 • Internet

Als je je Netflix-account deelt buiten je eigen huishouden, is het de bedoeling om deze gebruikers tegen betaling aan te melden als extra leden voor je Netflix-account. Maar hoe werkt het toevoegen van extra leden aan je Netflix-account? Hoe checkt Netflix of je je wachtwoord deelt en wat gebeurt er als je dit zonder betaling blijft doen?

Het delen van je Netflix-account buiten je eigen huishouden, is sinds mei 2023 niet meer toegestaan. Een enkel Netflix-account en bijbehorende profielen zijn dus alleen bestemd voor bewoners binnen je eigen huishouden. Netflix wil daarmee voorkomen dat een enkel account gedeeld wordt met meerdere vrienden en familieleden. Gelukkig is er toch een manier om je Netflix-account te delen, binnen de regels van de streamingdienst. Netflix biedt namelijk de mogelijkheid om tegen betaling extra leden toe te voegen, die ook gewoon buiten je eigen huishouden mogen meekijken via jouw account.

 • Uitleg
 • Kosten en voorwaarden
 • Wat is een Neflix-huishouden?
 • Hoe controleert Netflix haar gebruikers?
 • Gevolgen van accountdelen
 • Extra leden toevoegen

Uitleg: Hoe kun je via extra leden veilig je Netflix-account delen?

Bij elk Netflix-account kun je maximaal vijf profielen aanmaken. Deze profielen zijn bedoeld voor individuele kijkers, zodat iedereen met toegang tot het Netflix-account zijn eigen kijklijst kan maken, aanbevelingen krijgt en progressie van films en series kan bijhouden. Deze profielen zijn bedoeld voor kijkers binnen het eigen huishouden, dus het eigen gezin. Maar heel veel Netflix-gebruikers delen hun account gewoon met vrienden en andere familieleden, met ieder zijn of haar eigen profiel. Dit wordt vaak gedaan om de kosten te splitten: door een account bijvoorbeeld met drie vrienden te delen, ben je niet €15,99 per maand kwijt maar bijvoorbeeld slechts €3,99 per maand (15,99/4).

Maar volgens de voorwaarden van Netflix is dit delen buiten je huishouden niet toegestaan. Wil je toch je account delen en voorkomen dat Netflix beperkingen oplegt aan je account, dan kun je extra leden toevoegen. Deze extra leden zijn gekoppeld aan jouw eigen Netflix-account en zorgt ervoor dat niet iedereen het volledige abonnementsbedrag hoeft te betalen. Voor het toevoegen van een extra lid betaal je een toeslag per maand, bovenop je abonnementsgeld. Het is daarmee altijd nog steeds goedkoper dan dat iedereen een eigen volwaardig account afsluit.

Hoeveel kost een extra Netflix-lid voor gebruik buiten huishouden?

De mogelijkheid om een extra lid toe te voegen voor het gebruik van Netflix buiten je eigen huishouden, is beschikbaar voor zowel het Standaard als Premium-lidmaatschap. Het Basic-lidmaatschap ondersteunt het delen van je account buiten je huishouden via extra leden niet. Dit zijn de prijzen en voorwaarden:

 • Standaard: €11,99 per maand + €3,99 per maand per plek; maximaal 1 extra lid
 • Premium: €15,99 per maand + €3,99 per maand per plek; maximaal 2 extra leden

Rekenvoorbeeld Netflix delen

Je bent geabonneerd op Netflix Premium voor €15,99 per maand en deelt dit account met je broer en zus die beiden op een ander adres wonen. Voeg je ze allebei toe als extra lid, dan ben je in totaal dus €23,97 per maand (15,99 + 3,99 + 3,99) kwijt. Deel je dit bedrag over jullie drieën, dan kan iedereen zonder beperkingen voor €7,99 per maand Netflix kijken.

Daarnaast gelden er nog enkele voorwaarden en beperkingen:

 • Elk extra lid krijgt zijn of haar eigen account met eigen e-mailadres en wachtwoord, dat is gekoppeld aan het account van de hoofdgebruiker
 • De hoofdgebruiker betaalt het maandbedrag, inclusief de toeslag per extra lid
 • Een extra lid kan via zijn of haar account maar op één apparaat tegelijkertijd kijken
 • Een extra lid kan via zijn of haar account maar op één telefoon of tablet tegelijkertijd films en series downloaden
 • Voor elk extra lid is één profiel beschikbaar en dit mag geen Kids-profiel zijn
 • Het account voor het extra lid moet geactiveerd worden in hetzelfde land als het account van de hoofdgebruiker
 • Extra leden toevoegen is niet beschikbaar bij accounts die betaald worden via een partner (bijvoorbeeld via je provider)

Wat is een Netflix-huishouden precies?

Je vraagt je misschien af wat Netflix verstaat onder een huishouden. Een Netflix-huishouden is een verzameling apparaten die zijn verbonden met het internet op de hoofdlocatie waar je Netflix kijkt. Het Netflix-huishouden wordt bepaald door de televisie waarop Netflix gekeken wordt. Alle apparaten die verbonden zijn met dezelfde internetverbinding, worden toegevoegd aan dit huishouden. Je kunt via de tv zelf een Netflix-huishouden instellen, maar dat gaat ook automatisch op basis van IP-adres, apparaat-ID’s en accountactiviteit.

Hoe controleert Netflix het huishouden van gebruikers?

Netflix bepaalt dus aan de hand van het IP-adres en andere gegevens welke apparaten bij het huishouden horen. Omdat het gekoppeld is aan de tv waarop Netflix gekeken wordt, is deze maatregel vooral voor mensen die in andere huishoudens Netflix kijken en geldt het dus niet als je altijd alleen via je mobiel onderweg Netflix kijkt. Het is daarom ook gewoon toegestaan om Netflix bijvoorbeeld onderweg of in het buitenland op je vakantieadres te kijken.

Wat zijn de gevolgen als je op de oude manier je account blijft delen?

Blijf je je Netflix-account delen door je e-mailadres en wachtwoord aan vrienden en familie te geven, zonder dat zij zijn aangemeld als extra Netflix-lid, dan neemt Netflix mogelijk extra maatregelen om je account te beperken. Hoe Netflix dat precies doet en welke maatregelen dat zijn, is niet helemaal duidelijk. Netflix kan bijvoorbeeld vragen om je inlog te bevestigen door een verificatiecode in te voeren die gestuurd wordt naar het e-mailadres van de hoofdgebruiker. Netflix zou zelfs regelmatige streams buiten je eigen huishouden kunnen blokkeren als deze niet aangemeld zijn.

Extra leden aan je Netflix-account toevoegen doe je zo

Om te voorkomen dat Netflix maatregelen neemt en beperkingen oplegt aan je account, kun je in een paar stappen extra leden toevoegen. Dat werkt zo:

 1. De hoofdgebruiker van het account klikt op deze link. Log daar in met het Netflix-account.
 2. Lees de informatie op het scherm en klik op Volgende.
 3. Je ziet nu in een overzicht de prijs per maand, de prijs voor het extra lid en de nieuwe totaalprijs. Ook zie je de nieuwe factureringsdatum. Klik op Extra lid starten.
 4. Voer de naam en het e-mailadres in van het extra lid.
 5. Kies of je een nieuw profiel wil aanmaken voor het lid of dat je een bestaand profiel wil overzetten. Heb je eerder een account gedeeld via jouw eigen inloggegevens en heeft diegene op jouw account al een profiel, kies dan die laatste optie en selecteer het over te zetten profiel.
 6. Het extra lid ontvangt een e-mail met uitnodiging om het account aan te maken.
 7. Klik als extra lid op de link in de uitnodigingsmail en klik op Volgende.
 8. Maak een wachtwoord aan en geef je profiel eventueel een naam. Je extra lidaccount is nu aangemaakt.

Heb je een Premium-lidmaatschap, dan kun je volgens bovenstaande stappen nog een tweede extra lid toevoegen. De accounteigenaar kan op ieder moment leden verwijderen, zodat er weer een plek vrij komt voor een ander extra Netflix-lid. Via deze link kun je de extra leden die gekoppeld zijn aan een account beheren.

Lees meer Netflix-tips:

 • Filmavond op afstand? Zo kijk je samen naar Netflix
 • Zo gebruik je je Netflix-account met meerdere mensen dankzij profielen
 • Zo zeg je je Netflix-abonnement op

Bekijk ook

Zo zeg je je Netflix-abonnement op

Wil je Netflix opzeggen? In deze tip lees je hoe je Netflix stopzet, via de website of op je iPhone, iPad of Mac. Ook lees je hoe je Netflix kan annuleren als je geabonneerd bent via je Apple ID in de App Store.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 25/05/2023

Views: 5476

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.